top of page

Tin tức
mới nhất

 

 Cải tiến chất lượng sản phẩm
để nâng cao cuộc sống

​  Nhựa và
​  cao su
  

WELCOME!!! 16-20/1/2020 The 11th India International Plastics Exhibition & Conference, YANN BANG Booth: Hall 3 / F2-5.

Date : 2019.11.19

​WELCOME!!! 16-20/1/2020 The 11th India International Plastics Exhibition & Conference, YANN BANG Booth: Hall 3 / F2-5.

Dear customers,

WELCOME!!! 16-20/1/2020 The 11th India International Plastics Exhibition & Conference, YANN BANG Booth: Hall 3 / F2-5.

WELCOME!!! 16-20/1/2020 The 11th India International Plastics Exhibition & Conference, YANN BANG Booth: Hall 3 / F2-5.

Bombay Exhibition Centre (Bombay Exhibition Centre, N.S.E. Complex, Goregaon(East), Mumbai, India)

Bombay Exhibition Centre (Bombay Exhibition Centre, N.S.E. Complex, Goregaon(East), Mumbai, India)

YANN BANG
ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • 1462453644_mail-square-social-media

TỔNG CÔNG TY

Số 26, Đường 20, Khu Công Nghiệp Thái Bình (Khu công nghiệp Đại Lý), Tỉnh Đài Trung, Đài Loan.

Điện Thoại : 886-4-2271-6999

Số FAX : 886-4-2271-1988

E-MAIL : yb@yannbang.com

bottom of page