top of page

Tin tức
mới nhất

 

 Cải tiến chất lượng sản phẩm
để nâng cao cuộc sống

​  Nhựa và
​  cao su
  

Cảm ơn các cơ quan chính phủ Nhật Bản đã tin dung ! YannBang tiến thêm 1 bước quan trọng trong việc nghiên cứu chất dẻo phân hủy sinh học

Date : 2022.04.06

Cảm ơn các cơ quan chính phủ Nhật Bản đã tin dung ! YannBang tiến thêm 1 bước quan trọng trong việc nghiên cứu chất dẻo phân hủy sinh học
Cảm ơn các cơ quan chính phủ Nhật Bản đã tin dung ! YannBang tiến thêm 1 bước quan trọng trong việc nghiên cứu chất dẻo phân hủy sinh học

YANN BANG
ELECTRICAL MACHINERY CO., LTD.

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • 1462453644_mail-square-social-media

TỔNG CÔNG TY

Số 26, Đường 20, Khu Công Nghiệp Thái Bình (Khu công nghiệp Đại Lý), Tỉnh Đài Trung, Đài Loan.

Điện Thoại : 886-4-2271-6999

Số FAX : 886-4-2271-1988

E-MAIL : yb@yannbang.com

bottom of page